petercubon .sk

WEB DEVELOPMENT

Peter Čuboň

osobná webstránka

Moje skúsenosti

Frontend

HTML

75 %

CSS

75 %

JS

25 %

VUEJS

15 %
Backend

LARAVEL

50 %

NETTE

50 %

MYSQL

33 %

GIT

33 %
Grafika

INKSPACE

33 %
Ostatné

MS VISIO

80 %

MS OFFICE

90 %

SW, ktorý používam

Moja prvá internetová stránka vznikla v roku 2002 v textovom editore vstavanom do operačného systému Windows 98.

Ako plynul čas, používal som PSPad a nejakú dobu aj Sublime Text.

Napokon som zakotvil pri IDE Visual Studio Code a PhpStorm

Pri lokálnom vývoji som pôvodne používal MAMP, dnes je to však pre mňa rýchlejší Laragon s php 7.4, 8.0 v kombinácií s MySQL .

Na jednoduchú grafiku používam INKSPACE a MS Visio.

A to všetko pod operačným systémom Windows 11.

Iné skúsenosti

Moje aktivity v oblasti programovania nie sú spojené len s webovými technológiami. Vo voľnom čase sa občas venujem programovaniu užívateľsky prívetivej platforme Arduino. S pomocou jej rozšírení som tak vytvoril HW a SW riešenie pre riadenie činnosti ČOV, alebo napríklad zber meteorologických údajov, ich ukladanie na server a následnú vizualizáciu.

Kontaktný formulár