Powered by Smartsupp

Responzívny dizajn

umožňuje správne zobrazenie na akomkoľvek zariadení

Už ste si niekedy určite všimli, že sa internetové stránky prispôsobujú rôznym zariadeniam. Ide o rozdiely v dizajne, ktoré majú za cieľ prispôsobiť zobrazenie stránky konkrétnemu zariadeniu, na ktorom sú zobrazované. Tento prístup sa nazýva responzívny dizajn a je kľúčom k tomu, aby webové stránky boli ľahko prístupné a použiteľné na rôznych typoch zariadení.

Responzívny dizajn sa v podstate zaoberá tým, ako sa obsah webovej stránky prispôsobuje veľkosti obrazovky a schopnostiam zariadenia. To znamená, že bez ohľadu na to, či navštívite webovú stránku na počítači, tablete alebo smartphone, jej obsah a rozloženie reagujú na veľkosť vašej obrazovky tak, aby ste mohli ľahko navigovať a čítať obsah.

Predstavte si, že navštevujete webový obchod na svojom smartfóne a narazíte na stránku s malým textom a príliš malými tlačidlami, ktoré je ťažké ovládať na dotykovej obrazovke. Je to frustrujúce, však? Responzívny dizajn prináša riešenie pre takéto problémy. Webová stránka v responzívnom dizajne by bola optimalizovaná pre váš smartfón tak, že by bol text dostatočne čitateľný a tlačidlá by boli prispôsobené veľkosti dotykovej obrazovky.

Technicky sa responzívny dizajn dosahuje pomocou kombinácie flexibilných elementov a relatívnych jednotiek. Weboví dizajnéri vytvárajú webovú stránku, ktorá sa prispôsobuje rôznym šírkam obrazoviek a mení sa podľa potreby. To znamená, že obsah zobrazovaný na väčšom zariadení, sa na menších zariadeniach s obmedzeným priestorom prispôsobí, napr. zmení svoje vlastnosti, pozíciu, či viditeľnosť tak, aby nedošlo k preplneniu obrazovky.

Responzívny dizajn sa však netýka len veľkosti obrazoviek. Je prispôsobiteľný aj podľa rôznych vlastností zariadenia, ako sú napríklad pripojenie k internetu, GPS, otáčanie obrazovky a iné. To znamená, že responzívny dizajn môže umožniť využiť tieto vlastnosti na vytvorenie lepšej skúsenosti pre používateľa.